04.07.2008 BVR wijz. BVR 17.11.2006 betr. de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap en tot opheffing van het MB 19.12.2006 houdende de profielbeschrijving van de cliënten geïntegreerd wonen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
232433
essentie
Dit besluit wijzigt de berekeningsmethode van de subsidiëring voor de geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap. De personeelsomkadering wordt uitgedrukt in een aantal punten. De bijlage bij dit besluit geeft per functie de puntwaarde a ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren