05.09.2008 BVR wijz. BVR 05.03.2004 betr. de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en het BVR 17.06.1997 betr. de personeelsformatie in het gewoon basisonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
232437
essentie
Dit besluit wijzigt de berekeningsmethode van de puntenenveloppen toegekend voor het schooljaar 2008-2009 aan de scholengemeenschappen van het basisonderwijs voor het voeren van het zorgbeleid. Het kent eveneens aan scholen voor gewoon kleuter-, lager en ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren