31.05.1977 KB tot uitvoering van art. 4 van de wet 19.07.1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat

ondertekenaar
CALIFICE Alfred - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
23262
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren