18.07.2008 BVR wijz. BVR 15.12.2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
232668
essentie
Dit besluit bevat aanpassingen aan de bepalingen over de toekenning van persoonlijke assistentiebudgetten aan personen met een handicap. Ze beogen meer budgetten toe te kennen en de afrekening vlotter te laten verlopen. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren