16.05.2008 BVR houdende het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008-2012

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
232705
essentie

Het Vlaams Toewijzigingsplan CO2-emissierechten 2008-2012 wordt goedgekeurd.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren