29.10.2008 MB tot bepaling van de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens met het oog op het behalen van het getuigschrift van basiskwalificatie bedoeld in het KB 04.05.2007 betr. het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1, D1+E

ondertekenaar
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
232816
essentie
Dit besluit bepaalt de beoordelingsregels van de theoretische en praktische examens basiskwalificatie voor de bestuurders van de voertuigen van groep D (auto's bestemd voor personenvervoer, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegere ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren