27.10.2008 MB tot bepaling van de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het KB 21.12.2006 betr. de vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betr. de erkenning van de opleidingen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
232818
essentie

Dit besluit bepaalt de datum van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het KB 21.12.2006. Dit besluit betreft de bewakingsondernemingen en legt onder meer de voorwaarden vast inzake opleidingsvereisten voor het personeel, psychotechnisch onder ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren