18.07.2008 BVR tot opheffing van het BVR 24.06.1997 houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
232844
essentie
Het BVR 24.06.1997 houdende de algemene voorwaarden inzake het organiseren van buitenschoolse opvang, wordt op 01.07.2008 opgeheven. Ter herinnering moesten krachtens dit besluit de opvangsvoorzieningen van kinderen uit het basisonderwijs voldoen aan alge ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren