31.10.2008 KB wijz. KB 16.07.2002 betr.de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

ondertekenaar
MAGNETTE Paul - Min. van Klimaat en Energie,
inforumnummer
232996
essentie
De elektriciteitsproductie vanuit windparken in de Noordzee zal aanleiding geven tot de uitgifte van groenestroomcertificaten vanaf de laatste trimester van 2008. De transmissienetbeheerder zal bijkomende kosten moeten dekken door zijn verplichting tot te ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren