19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Onderwijs - Secundair onderwijs (art. 7-11)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233004
essentie
Deze afdeling legt de kredieten voor de financiering van het secundair onderwijs vast die in de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 ingeschreven werden. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren