19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Landbouw en Visserij - Wijziging van de wet 11.07.1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt (art. 46-49)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233028
essentie
Deze wijziging heeft tot doel de controlebevoegdheden en het handhavingsbeleid van de Vlaamse Overheid ten aanzien van de verplichtingen voortvloeiende uit de wet 11.07.1969 te verduidelijken. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid tot het opleggen van admin ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren