19.12.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 - Begunstigdewijziging restauratiepremie (art. 70)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
233032
essentie
Bij overdracht van een monument na goedkeuring van de restauratiepremie in toepassing van het BVR 14.12.2001 kan een begunstigdewijziging aanvaard worden, indien de nieuwe eigenaar van het goed het goedgekeurde restauratiedossier zonder wijzigingen of aan ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren