07.11.2008 MB met betrekking tot de vaststelling van de referentiehuren voor de sociale huurprijsberekening

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
233082
essentie
Voor de berekening van de huurprijs van sociale woningen in de jaren 2009 en 2010 worden telkens een richtreferentiehuurprijs en een geadviseerde referentiehuurprijs vastgesteld. Op basis van die waarden kan de verhuurder een referentiehuurprijs vaststell ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren