21.06.1985 Wet betr. de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ondertekenaar
GOL Jean - Min. van Justitie,
et al.
inforumnummer
233083
essentie
Deze wet laat de Koning toe verschillende technische en administratieve maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te waarborgen. De Koning wijst de ambtenaren, bevoegde agenten en officieren van de gerechtelijke politie aan die belast zijn met het ops ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren