21.10.2008 KB wijz. KB 25.05.1999 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van ultralichte motorluchtvaartuigen

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
inforumnummer
233092
essentie
Dit besluit wijzigt de definitie van 'ultralicht motorluchtvaartuig' die tot het luchtverkeer worden vergund. Onder deze categorie voortaan worden begrepen de vliegtuigen van het type éénzitter en de vliegtuigen van het type tweezitter uitgerust met een ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren