18.09.2008 KB wijz. KB 02.08.1985 houdende uitvoering van de wet 19.02.1965 betr. de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
233097
essentie
Voortaan worden de aanvragen tot het verkrijgen, vernieuwen, verlengen, wijzigen en, in geval van verlies, vervangen van de beroepskaart bij een ondernemingsloket ingediend. Vroeger werd deze taak toevertrouwd aan het gemeentebestuur van de verblijfplaats ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren