19.11.2008 KB houdende vereenvoudiging van verscheidene reglementaire bepalingen betr. de loopbaan van het Rijkspersoneel

ondertekenaar
VERVOTTE Inge - Min. van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven,
inforumnummer
233238
essentie
Dit besluit vereenvoudigt de regeling inzake de loopbaan van het Rijkspersoneel. De betrokken domeinen zijn: de vakklassen (vervangen door de benoeming in een klasse), het stage van de ambtenaren van niveau A in de federale openbare diensten (de stagiair ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren