24.10.2008 BVR houdende maatregelen betr. sommige administratieve standen en de bezoldigingsregeling van het ondersteunend personeel tewerkgesteld in de centra voor volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
233261
essentie
Dit besluit is van toepassing op de personeelsleden van het ondersteunend personeel van de centra voor volwassenenonderwijs die worden gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap en die onderworpen zijn aan decreet 27.03.1991 betreffende de ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren