24.10.2008 BVR wijz. BVR 09.02.2001 betr. de bekwaamheidsbewijzen en de prestatie- en bezoldigingsregeling voor de personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
233291
essentie
Dit besluit actualiseert de 'vereiste', 'voldoende' en 'andere' bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van de Centra voor volwassenenonderwijs. Dit besluit bepaalt eveneens op welke salarisschaal de ambten technisch-adviseur en technisch adviseur-co ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren