22.12.2008 Programmawet - Mobiliteit en vervoer - Wijziging van de wet 19.12.2006 betr. de exploitatieveiligheid van de spoorwegen wat betreft retributies voor sommige prestaties van de veiligheidsinstantie (art. 25-31)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233292
essentie
Dit hoofdstuk beoogt, in de wet 19.12.2006 betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen enkele wijzigingen aan te brengen die ertoe strekken nieuwe inkomsten te genereren voor de financiering van de veiligheidsinstantie. Ter herinnering in het k ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren