22.12.2008 Programmawet - Energie - Elektriciteit - Wijziging van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt (art. 32-34)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233303
essentie
Deze bepalingen hebben als doel de inning van de federale bijdrage 'elektriciteit' te verbeteren en een recurrente financiering te verzekeren voor de forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit, zoals bedoeld in de programmawet ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren