22.12.2008 Programmawet - Sociale zaken - Sociale fraude - Verjaring - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en Andere instellingen (art. 74-91)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233392
essentie

De verjaringstermijn van de schuldvorderingen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RVZ) op de werkgevers, evenals de schuldvorderingen ingesteld tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid tot terugvordering van niet-verschuldigde bijdragen, bedr ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren