22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Economie - Wijziging van de wet van 24.05.1888 houdende regeling van de toestand der te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens (art. 85-86)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233419
essentie

Deze wet past de wet betreffende de proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik aan om een wettelijke basis te verzekeren voor de lonen die ze op grond van de nieuwe opdrachten die haar worden toevertrouwd bij de wet 08.06.2006 houdende regeling van ec ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren