22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Energie - Wijziging van de wet 29.04.1999 betr. de organisatie van de elektriciteitsmarkt (art. 107)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233447
essentie

Overeenkomstig richtlijn 2001/77/EG betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt zijn de Lidstaten verplicht een systeem in te voeren waardoor de oorsprong van de elektriciteit ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren