22.12.2008 Programmawet - Werk - Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (art. 127-128)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233488
essentie
De programmawet (I) van 27.12.2006 bevat een titel XIII over de 'aard van de arbeidsrelaties' met het oog op het voorkomen van het fenomeen van de schijnzelfstandigen en de schijnloontrekkenden. Ze voorziet in de instelling van een Commissie ter regeling ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren