22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Werk - Tewerkstellingsfonds en tewerkstelling in de non-profitsector - Opheffing van het KB nr. 181 tot oprichting van een Fonds ter aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling - Instellen van een wettelijke basis voor het KB 22.09.1989 tot bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector (art. 187-189)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233491
essentie
Deze wet heft het KB nr. 181 tot oprichting van een Fonds ter aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de tewerkstelling op (zie doc. nr. 99321). Overigens creëert de wet een rechtsgrond voor het KB 22.09.1989 tot bevordering van de tewerkstelling ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren