17.10.2008 BVR wijz. van de regelgeving betr. de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied bijzondere educatieve noden, de modulaire structuur van de leergebieden van de basiseducatie, de indeling van leergebieden en studiegebieden in opleidingen en de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
233501
essentie
Met dit besluit worden 2 nieuwe modulaire opleidingen voor het volwassenenonderwijs ingevoerd. Het gaat om de modulaire opleidingen 'maatschappij-oriëntatie - voortraject ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting' in de basiseducatie en ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren