22.12.2008 Programmawet - Volksgezondheid - Wijzigingen aan de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994 - Observatorium voor de chronische ziekten - Tabaksontwenning - Geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en thuisverpleging - Maximumfactuur - Farmanet - Geneesmiddelen (Referentieterugbetaling, Prijsdalingen, Goedkoop voorschrijven, Vrijstelling van de farmaceutische specialiteiten op basis van stabiele bloedderivaten, Heffing op de omzet en Prijsblokkering) en Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen (art. 136-170)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233512
essentie
Deze wijzigingen van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen betreffen het Observatorium voor de chronische ziekten, de tabaksontwenning, de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging en thuisverpleging, ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren