22.12.2008 Programmawet - Volksgezondheid - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Wijziging van de wet 20.07.2006 betr. de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (art. 178-180)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233629
essentie
Met deze afdeling worden de bevoegdheden van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten nader gepreciseerd in die zin dat de in diverse wetten bedoelde ministeriële bevoegdheden tot het verlenen van vergunningen, goedkeuringen en ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren