22.12.2008 Programmawet - Financiën - Woon-werkverkeer (art. 184-185)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233633
essentie
Het in art. 38, par. 1, eerste lid, 9°, WIB 92, vermelde maximum bedrag van de vrijstelling van de vergoedingen door de werkgever toegekend als terugbetaling of betaling van reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling, anders dan met h ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren