22.12.2008 Programmawet - Financiën - Betere inning (art. 194-195)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233640
essentie
Dit hoofdstuk heeft tot doel om de inning van onbetwiste vorderingen door de FOD Financiën performanter te maken. De schuldvergelijking sui generis tussen de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en de BTW, gerea ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren