22.12.2008 Programmawet - Zelfstandigen, KMO's en voedselveiligheid - Sociale verzekering in geval van gedwongen stopzetting (art. 200)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233646
essentie
De Koning kan, bij besluit, vastgesteld na overleg in de ministerraad, en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, alle nuttige maatregelen nemen om de sociale verzekering in geval van faillissement uit te breiden tot de zelfstandigen die door omstandigheden ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren