22.12.2008 Programmawet - Zelfstandigen, KMO's en voedselveiligheid - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - Wijziging van het KB 10.11.2005 betr. heffingen bepaald bij art. 4 van de wet 09.12.2004 betr. de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (art. 226-240)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233660
essentie
Elke natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteit onderworpen is aan de controle van het het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (zoals, onder andere, de rusthuizen, de ziekenhuizen, de kribbes en de scholen) is een bepaalde heffin ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren