28.11.2008 BVR wijz. BVR 26.03.2004 houdende regels tot uitvoering van het Oppervlaktedelfstoffendecreet

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
233665
essentie
De wijzigingen aangebracht door dit besluit betreffen onder meer de oprichting van een beoordelingscommissie landbouwnabestemming, de betrokkenheid van de gemeenten bij de start van de inspraakprocedure van de bijzondere delfstofplannen, de integratie van ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren