22.12.2008 Programmawet - Diverse bepalingen - Maatschappelijke Integratie - Verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het Sociaal Stookoliefonds (art. 249-264)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233683
essentie
De OCMW's hebben de taak de verwarmingstoelage toe te kennen in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. De voor de toekenning van de uitkering in aanmerking genomen verwarmingsperiode loopt niet langer van 1 september tot 30 april, maar ze bestrijkt een ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren