22.12.2008 Programmawet - Diverse bepalingen - Justitie - Wijzigingen van de wet 02.08.1974 betr. de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad (art. 267-269)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233694
essentie
Art. 26, 26bis et 35 van de wet 02.08.1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad worden gewijzigd. De volgens hun graad ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren