21.11.2008 Dec. houdende wijz. dec. 25.05.2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
233697
essentie
Dit decreet legt de inwerkingtreding van art. 2 (bevattende definities van de begrippen) en 8 (lijst van gevallen waarin de voorkooprechten niet gelden) van het decreet 25.05.2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten vast op 01. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren