22.12.2008 Wet houdende diverse bepalingen (I) - Economie - Inlassing van administratieve sancties in de wet 04.07.1962 betr. de openbare statistiek en in de wet 21.12.1994 houdende sociale en diverse bepalingen (art. 91-94)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233757
essentie
Deze artikels zijn bedoeld om de wet 04.07.1962 betreffende de openbare statistiek en de wet 21.12.1994 houdende sociale en diverse bepalingen te wijzigen, en op die manier het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) de mogelijkheid te geven administ ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren