27.04.2007 Programmawet - Financiën - Belasting over de toegevoegde waarde - Afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden (art. 132-133)

ondertekenaar
VERHOFSTADT Guy - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
233834
essentie
De programmawet van 27.12.2006 voegt in het KB nr 20 van 20.07.1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven een nieuwe rubriek toe, die het mogelijk maakt ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren