10.10.2008 BVR betr. nadere regels rond tuinbouw ter uitvoering van het dec. 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
233871
essentie
Dit besluit legt de regels rond tuinbouw in uitvoering van het Mestdecreet vast. Het gaat onder meer over afwijkingen op de regels van de uitrijperiode, de toelating van kunstmest op overkapte landbouwgrond, mestgebruik in de fruitteelt en de specifieke t ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren