21.11.2008 Dec. wijz. dec. 13.07.2007 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening en van het decreet 24.07.1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
inforumnummer
233915
essentie
Dit decreet werkt een regeling uit inzake de ethisch verantwoorde sportbeoefening en voorziet tuchtsancties voor de entourage van de sporters in dopingpraktijken. ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren