28.11.2008 Dec. wijz. dec. 23.05.2003 betr. de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
234012
essentie
Met het oog op het bepalen van de programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen en de regels inzake samenwerking van en tussen deze voorzieningen moet de indeling in zorgregio's zoals vastgelegd in de bijlage bij dit decreet worden ge ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren