19.12.2008 Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 04.11.2008 tussen het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
234106
essentie
Het samenwerkingsakkoord waarmee deze ordonnantie instemming betuigt heeft tot doel de milieueffecten van verpakkingsafval te voorkomen of te verminderen, zodat een hoog niveau van milieubescherming wordt bereikt, zonder dat de Belgische economische unie ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren