19.12.2008 Wet inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
234135
essentie
Deze wet voorziet in een alomvattende regeling, die bij wet wordt vastgelegd van de verschillende handelingen die gerealiseerd worden met menselijk lichaamsmateriaal, bedoeld voor menselijke toepassingen of voor wetenschappelijk onderzoek. Het doel is het ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren