23.12.2008 KB houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet 04.06.2007 wijz.art. 33 van de wet 16.03.1968 betr. de politie over het wegverkeer en van de wet 04.06.2007 wijz. de wet 16.03.1968 betr. de politie over het wegverkeer teneinde recidive voor vluchtmisdrijven strenger te bestraffen

ondertekenaar
SCHOUPPE Etienne - Staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister,
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
234170
essentie
Dit besluit stelt op 01.01.2009 de inwerkingtreding vast van de wet 04.06.2007 tot wijziging van art. 33 van de wet 16.03.1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet 04.06.2007 tot wijziging van de wet 16.03.1968 betreffende de politie o ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren