23.12.2008 KB wijz. het KB 09.03.1953 betr. de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren en het KB 22.12.2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

ondertekenaar
LARUELLE Sabine - Min. van K.M.O.'s , Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
234173
essentie
Vlees afkomstig van runderen ouder dan 48 maanden die geboren zijn in één van de lidstaten vermeld in bijlage II van dit besluit of vlees afkomstig van in nood geslachte runderen buiten het slachthuis ouder dan 24 maanden of afkomstig van andere rundere ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren