*30.06.1981 Dec. (...) aanvulling art. 12 en 33, KB 16.07.1966 gecoördineerde wetten (...) gebruik van de talen in bestuurszaken wat betr. (...) in de betrekkingen tussen de bestuursdiensten van het Nederlands taalgebied en de particulieren

ondertekenaar
DE BACKER-VAN OCKEN Hendrika - Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting,
GEENS Gaston - Min. van de Vlaamse Gemeenschap, Adjunct voor Nationale Opvoeding,
inforumnummer
23484
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren