10.07.1990 KB wijz. KB 14.08.1989 tot vaststelling van de procedure met betrekking tot de goedkeuring van de kalender door de Nationale Minister die de Volkdsgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, overeenkomstig art. 97bis tweede lid, van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
2357
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren