26.08.1988 KB tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij art. 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18.07.1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren

ondertekenaar
TINDEMANS Leo - Min. van Buitenlandse Betrekkingen,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken, van Modernisering van Openbare Diensten en de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen,
inforumnummer
23698
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren