10.07.1990 MB tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in art. 37, par. 12 van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14.07.1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
2385
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren